Понеділок, 16.09.2019, 16:19Вітаю Вас Гість | RSS
Любомльська районна гімназія ім.Наталії Ужвій
Меню сайту
Наше опитування
Всього відповідей:
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Проблема, робота з обдарованими дітьми, складові виховної роботиПоложення 
про науково-методичну раду гімназії
1. Загальні положення
1.1. Науково-методична рада створюється з метою вдосконалення змісту освіти і його навчально-методичного забезпечення відповідно до Концепції гімназії, розробки гімназійного компонента на підставі базисного навчального плану, організації і керівництва науково-експериментальної та науково-дослідницької роботи педагогічного колективу, впровадження в практику роботи прогресивних технологій.
1.2. Відповідно до Статуту, з метою координації науково-методичної, інноваційної, експериментально-дослідницької діяльності та методичного забезпечення навчально-виховного процесу методична рада у своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», концепцією і рішенням директора гімназії.
1.3. Рада є консультативним органом із питань організації науково-методичної роботи в гімназії.
1.4. Науково-методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами органів управління освіти всіх рівнів із питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними активами гімназії.
2. Завдання та основні напрямки діяльності ради
  Науково-методична рада створюється для розв’язання таких завдань, які покладені на навчальний заклад:
2.1. Удосконалення змісту освіти в гімназії, його між предметної координації, розвиток навчально-виховного процесу відповідно до проблеми гімназії.
2.2. Визначення перспективи розвитку базового, варіативного та гімназійного компонентів освіти.
2.3. Упровадження ефективних методів навчання.
2.4. Координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби гімназії, спрямованої на розвиток науково-методичного забезпечення навально-виховного процесу.
2.5. Розробка основних напрямків науково-методичної роботи гімназії.
2.6. Формування мети та завдань методичної служби гімназії, організація науково-методичного забезпечення навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів.
2.7. Організація науково-експериментальної, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності гімназії, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів.
2.8. Розробка заходів з узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду вчителів гімназії.
2.9. Участь в атестації педагогічних працівників гімназії.
2.10. Організація консультування вчителів гімназії з проблем професійної майстерності, методики проведення різноманітних видів занять та їхнього навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення.
2.11. Проведення педагогічних і методичних експериментів з пошуку апробації нових технологій, форм і методів навчання.
2.12. Професійне становлення молодих та малодосвідчених учителів.
2.13.Виявлення, узагальнення та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду працюючих педагогів.
2.14. Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвіду і передовими технологіями в галузі освіти.
2.15. Упровадження в навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів, програмного забезпечення, автоматизованих систем навчання, систем інформаційно-бібліотечних систем.
2.16. Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять і впровадження їх у навчальний процес.
3. Основні напрямки діяльності науково-методичної ради
3.1. Спрямовує роботу педагогічного колективу на реалізацію науково-методичної проблеми гімназії.
3.2. Розглядає і робить експертизу цільових проектів, програм, базового, варіативного і гімназійного рівнів освіти; навчального плану і програм Авторських, експериментальних, скоординованих відповідно до Концепції гімназії.
3.3. Визначає основні напрямки психолого-педагогічних досліджень.
3.4. Розглядає на своїх засіданнях актуальні проблеми, від яких залежить ефективність і результативність навчання та виховання учнів гімназії.
3.5. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчання та виховання учнів відповідно до Концепції гімназії.
3.6. Рекомендує напрямки вивчення та пропаганди роботи вчителів і кураторів, обміну досвіду з педагогічними колективами району міста та зарубіжних країн.
3.7. Розглядає інновації, нововведення, які подаються методичними об’єднаннями або членами педагогічного колективу.
3.8. Розробляє план проведення семінарів, практикумів із метою підвищення педагогічної майстерності вчителя, а також для пропаганди передового педагогічного досвіду гімназії.
3.9. Розглядає і рекомендує кандидатуру вчителів на встановлення їм кваліфікаційних категорій, педагогічних знань, премій, нагород.
3.10. Аналізує результати освітньої діяльності з предметів.
3.11. Бере участь у розробці варіативної частини навчальних планів, внесенні змін до вимог щодо мінімального обсягу і змісту навчальних програм.
3.12. Розглядає та оцінює інтегровані навчальні програми з предметів, які вивчаються і погоджує їх із програми суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.
3.13. Обговорює рукописи науково-методичних матеріалів, пропагує досягнення педагогічного колективу.
3.14. Готує і обговорює доповіді з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації.
3.15. Обговорює доповіді з методики викладання принципових питань програми, розглядає її, затверджує календарно-тематичні плани.
3.16. Обговорює методику проведення окремих видів навчальних занять і зміст дидактичних матеріалів до них.
3.17. Розглядає питання організації, керівництва та контролю пошуково-дослідницькою роботою учнів, науково-експериментальною роботою методичних об’єднань.
3.18. Організовує і проводить педагогічні експерименти з пошуку і впровадження нових інформаційних технологій навчання.
3.19.Сприяє застосуванню на уроках ділових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчаючих систем, демонстраційно-навчаючих комплексів.
3.20. Розробляє і вдосконалює засоби підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць), а також методики їхнього використання в навчальному процесі.
3.21. удосконалює навально-лабораторну базу (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальні обчислювальні мережі та їхнє програмне забезпечення).3.22. Організовує взаємо відвідування занять із метою обміну досвідом і вдосконалення навчальних предметів.
3.23. Проводить спільні засідання методичних об’єднань із метою обміном досвідом роботи.
3.24. Організовує роботу наставників з молодими та малодосвідченими вчителями.
3.25. Розробляє положення про проведення конкурсів, олімпіад, змагань із предметів.
4. Організація роботи науково-методичної ради
4.1. До складу Ради входять голови методичних об’єднань, керівники структурних підрозділів методичної служби досвідчені вчителі, директор та заступники вчені вищих навчальних закладів.
4.2 Склад Ради і порядок роботи затверджується наказом директора гімназії.
4.3. Засідання науково-методичної ради проводяться за необхідності, але не рідше 1 разу на квартал. Науково-методична рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутня більша половина її складу. Усі питання вирішуються відкритим голосуванням і приймаються більшістю голосів.
4.4. Доповіді, повідомлення, зроблені на засіданні науково-методичної ради, конспекти відкритих уроків здаються до її методичної скарбниці.
4.5. Найбільш цікаві сучасні, актуальні доповіді, розробки уроків рекомендуються Радою до публікації в гімназійній і періодичній пресі.
4.6. Діяльність Ради відбудеться на підставі Концепції гімназії, річних планів, узгоджених із перспективним планом.
4.7.У складі Ради можуть формуватися секції з різноманітних напрямків діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична розробка змісту тощо).
4.8. Керує Радою заступник директора з науково-методичної роботи. Для забезпечення роботи Рада обирає секретаря.
4.9. Робота Ради здійснюється на підставі річного плану. План складається головою науково-методичної ради, розглядається на засіданні науково-методичної ради, узгоджується з директором гімназії і затверджується на засіданні педагогічної ради.
4.10. Про час і місце проведення засідання голова науково-методичної ради (секретар) зобов’язаний повідомити членів Ради. Рекомендації підписуються головою науково-методичної ради і секретарем.
4.11. Під час розгляду питань, які стосуються інших напрямків освітньої діяльності, на засідання запрошуються відповідні посадові особи.
4.12. З кожного питання, що обговорюється на засіданні, приймаються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.
5. Права і обов’язки науково-методичної ради
  Науково-методична рада має право:
5.1. Заслуховувати звіти керівників методичних об’єднань.
5.2. Залучати вчителів і кураторів до співробітництва щодо реалізації поставлених завдань.
5.3. Виступати з пропозицією перед адміністрацією про направлення вчителів і кураторів у творчі відпуски з метою вивчення передового досвіду, участі в наукових конференціях.
5.4. Ставити пропозиції перед адміністрацією гімназії про заохочення вчителів і кураторів, які успішно впроваджують передові технології навчання і виховання, розробляє оригінальні авторські програми, беруть активну участь у дослідно-експериментальній, пошуково-дослідницькій, науково-методичні і проектно-дослідницькій діяльності.
5.5. Висувати пропозиції, направлені на вдосконалення навчання і вдосконалення відповідно до Концепції гімназії.
5.6. Вносити пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази та навчально-методичного комплексу для реалізації авторських програм.
5.7. Готувати пропозиції учителям для підвищення їхньої кваліфікації.
5.8. Рекомендувати педагогам різноманітні фори підвищення кваліфікації.
5.9. Висувати вчителів для участі в конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Педагогічні сходинки».
  Науково-методична рада зобов’язана: 
1. Скеровувати роботу відповідно до Положення про науково-методичну раду, Статуту, проблеми та інших локальних активів гімназії.
2. Розглядати пропозиції учителів, кураторів, методичних об’єднань, адміністрації про вдосконалення роботи ради.
3. Сприяти розвитку творчої, науково-дослідницької діяльності членів педагогічного колективу гімназії, упроваджувати в практику роботи нові прогресивні технології і авторські розробки.
Контроль за діяльністю науково-методичної ради
  У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді гімназії. Контроль за діяльністю науково-методичної ради здійснюється директором закладу відповідно до плану науково-методичної роботи та графіка внутрішнього контролю.

Положення про НТУ

Любомльського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – районна гімназія»

Затверджено наказом

директора НВК № ___ від ___________ р.

Схвалено Радою НТУ гімназії

протокол № ___ від _________ р.

Голова НТУ

Загальні положення

1. НТУ є самостійним формуванням, яка об’єднує учнів школи, здатних до наукового пошуку, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, що бажають поглибити свої знання як з окремих предметів, так і в галузі сучасних наукових знань.

2. Безпосереднє керівництво НТУ здійснює заступних директора школи з науково-методичної роботи. Положення про НТУ ухвалюють на загальних зборах членів НТУ. Збори – це вищий орган НТУ. Їх проводять на початку навчального року, після того, як у школі вивчено наукові інтереси учнів. На загальних зборах затверджують назву шкільного НТУ, план його роботи на рік, ухвалюють емблему і девіз. Загальні збори НТУ відбуваються двічі на рік. Засідання ради НТУ – раз на місяць. Заняття в секціях – раз на два тижні. Науково-дослідницька конференція школи відбувається раз на рік.

Мета і завдання наукового товариства учнів

1. Розширення кругозору учнів у галузі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки. 2. Виявлення найбільш обдарованих учнів у різних галузях науки і розвиток їхніх творчих здібностей. 3. Активне залучення учнів школи до процесу самоосвіти та саморозвитку. 4. Удосконалення вмінь та навичок самостійної роботи , підвищення рівня знань та ерудиції в тих галузях науки, які цікавлять учнів. 5. Організація науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення процесу навчання й профорієнтації.

Основні напрями роботи

1. Залучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів відповідно до їхніх наукових інтересів. 2. Навчання учнів роботи з науковою літературою, формування культури наукового дослідження. 3. Знайомство та співробітництво з представниками науки, надання практичної допомоги учням у здійсненні експериментальної та дослідницької роботи. 4. Організація індивідуальних консультацій проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових учнівських досліджень. 5. Залучення наукових працівників до керівництва науковими роботми учнів. 6. Рецензування учнівських наукових робіт під час підготовки їх до участі в конкурсах і конференціях. 7. Підготовка, організація та проведення науково-практичних конференцій, турнірів, олімпіад. 8. Редагування та видання учнівських наукових збірників.

Науково-дослідницька конференція

Конференцію проводить Рада НТУ школи з метою: - розвитку пізнавальних інтересів і творчості учнів, розвитку кругозору, набуття навичок самостійної роботи; - залучення учнів до наукового пошуку, стимулювання активної участі в науково-дослідницькому житті своєї країни; - професійного самовизначення й ранньої професійної орієнтації. До участі в конференції допускають учнів 9-11 класів, які активно працюють у наукових секціях.

Загальні вимоги до робіт

На конференцію представляють роботи пошукового та дослідницького характеру. Наукова робота має бути: дослідницькою; актуальною; мати практичне значення. Її обов’язкові складові: поставлене завдання; намічені шляхи його вирішення; робота має бути надрукована, мати список використаної літератури, титульний арку; роботу супроводжують тезами та рецензією наукового керівника.

Орієнтаційний статут НТУ

Ефективність діяльності НТУ визначають права та обов’язки його членів. До наукового товариства учнів може вступити кожен учень, який має інтерес до наукової діяльності та отримав рекомендацію вчителя-предметника. Вік вступу до НТУ – 14 років. Учень, що бере участь у роботі НТУ, має право: - обрати форму виконання наукової роботи (реферат, доповідь тощо); - отримати необхідну консультацію у свого керівника; - мати індивідуальний графік консультацій у процесу створення наукової роботи; - отримати рецензію на написану наукову роботу; - виступити з остаточним варіантом наукової роботи на конференції; - подати свою роботу, що отримала оцінку, на конференцію в район, місто; - надрукувати свою роботу, що отримала високу оцінку, в збірнику наукових робіт учнів. Учень-член НТУ зобов’язаний: - регулярно й активно брати участь у засіданнях НТ у своїй секції; - періодично звітувати про результати своїх досліджень на засіданні своєї секції; - брати активну участь у шкільних та позашкільних наукових конференціях; - виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і строків їх виконання. Учень, що отримав високу оцінку своєї наукової діяльності, отримує додатковий бал з навчального предмета, з яким пов’язана тема його наукової роботи. Учитель-керівник наукової роботи, яка отримала високу оцінку, має право на матеріальну винагороду.

Запис до наукового товариства учнів

Запис до НТУ визначають на підставі бажання учнів брати участь у науково-дослідницькій роботі, результатів діагностичних досліджень та рекомендацій учителів-предметників. Учень пише заяву. Вступивши до НТУ, учень працює в одній із секцій, в якій відбуваються не тільки консультації, а й регулярні заняття з розвитку інтелектуального потенціалу і творчих здібностей. Після того, як учні визначаться з тематикою своїх наукових робіт і секцією, в якій працюватимуть, Рада НТУ складає розклад занять і консультацій у кожній секції НТУ. Рада НТУ розглядає й затверджує тематику робіт кожної секції, визначає вчителів, які проводитимуть заняття й консультації. В кожній секції для учнів проводять заняття, пов’язані з темою наукової роботи, і пізнавальні заняття.

Планування роботи НТУ

Ефективність діяльності НТУ залежить від того, наскільки послідовно здійснюється керівництво діяльністю учнів і наскільки доцільне планування роботи НТУ. План НТУ може включати такі розділи: 1. Засідання Ради НТУ. 2. Пізнавально-комунікативні робота з членами НТУ. 3. Науково-дослідницька діяльність. 4. Творча діяльність.

1. Засідання Ради НТУ.

До цього розділу необхідно включити питання організації роботи наукових товариств. Це й вивчення результатів діагностики, і зміст роботи предметних наукових секцій, і аналіз участі членів НТУ в предметних олімпіадах, і підготовка наукових конференцій.

2. Пізнавально-комунікативна робота з членами НТУ.

Для того, щоб дитина захотіла брати участь у науково-дослідницькій роботі, щоб сформувати в неї дослідницьку мотивацію, інтерес, розбудити радість творчості, необхідна пізнавально-комунікативна робота. Ці заняття проводять психолог, учитель літератури, шкільний бібліотекар і всі ті, хто не байдужий до дітей, які займаються в НТУ. Шкільний психолог розвиває інтелектуальні вміння та комунікативну культуру учня. Якщо ми прагнемо, щоб учні говорили по суті справи, вміли аргументувати, представляти, дискутувати, доводити свою правоту, вести дебати, ставити запитання, розв’язувати проблемні ситуації, необхідно розвивати в них необхідний інтелектуальний та комунікативний репертуар. Пізнавально-комунікативна робота психолога з учнями, що працюють у НТУ, дає змогу сформувати в них комунікативну культуру, розвинути мовні здібності, навчить усвідомлювати значення комунікативного співробітництва. 3. Науково-дослідницька діяльність.

Науково-дослідницька діяльність передбачає роботу кожної секції. Передусім це завдання експериментального та дослідницького характеру, які виконують учні в рамках своїх тем.

4. Творча діяльність.

Творча діяльність кожної секції передбачає підготовку й проведення конкурсів знавців науки або конкурсів інтелектуалів, наукових парадів, вікторин, вечорів тощо. Така діяльність НТУ стимулює мотивацію участі більшості кількості учнів у дослідницькій роботі. За підсумками роботи за рік Рада НТУ готує звіт за всіма розділами плану і виступає з ним на підсумковій педраді.

Про гімназію

Продовжуючи себе в своїх нащадках, 

ми творимо себе

В. Сухомлинський 

Гімн Любомльської районної гімназії

Слова Нікітіної Наталії 
Музика Заюка Миколи Миколайовича


В краю озер Волинських зачарованих  
Розкинулось містечко з древніх літ.
Доріжок сотні тут з тих пір второвано,
Та кожна від школи йде у світ.
   
  Приспів:

  Любомльська гімназія – науки кличе храм,
  Гімназія, гімназія – найкращим школярам.

Дзвінок веселий кличе – поспішаємо,
І зустрічає нас затишний клас,
Предмети залюбки усі вивчаємо,
Бо вчителі турбуються про нас.

  Наук основи підкорити прагнемо,
  І наполегливості нам не позичать
  Ще не одну вершину ми осягнемо
  Щоб у житті бажаний шлях обрать.

Повірте – назавжди запам’ятаємо
Всі кожен неповторний тут урок,
Ми гімназисти добре знаємо,
Що лиш знання є кроком до зірок.  


 

Пошук
Календар
«  Вересень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Друзі сайту